Aja broneerimisel nõustute Füsioteraapiakeskuse Üldtingimustega NB! Saatekirjaga patsientidel palume enne aja broneerimist veenduda, et oleks märgitud:
- saadetud:  Füsioteraapiakeskusesse või KI Therapy OÜsse;
- kordade arv;
- võtta kaasa saatekiri paberil või saata eelnevalt info@fysioteraapiakeskus.ee;
* kui saatekiri ei vasta tingimustele, nõustub patsient tasuma visiidi eest ise vastavalt hinnakirjale;
* Saatekirjal peab olema märge "perearsti teraapia fondist" ja korduste arv.
* Patsiendil tasuda omaosalustasu 5€/ vastuvõtt.
* Parima tulemuse saavutamiseks võib olla tarvis lahti riietumine aluspesuni.
* Palpeerimine (e katsumine) on teraapia osa selgitamaks välja patsiendi kaebuse olemust.
* Vastuvõtt kestab kuni 40 min ja selle hulka võivad kuuluda vestlus, füsioterapeutilised testid, palpeerimine, füsioterapeutiliste harjutuste tegemine, füsioteraapia aruande täitmine jms.
 * Kuna vastuvõtu hulka kuulub ka suur osa ajamahukaid tegevusi (näiteks: kabineti ettevalmistus, vahendite hooldus ja väga mahuka dokumentatsiooni täitmine), siis arvestame 1 vastuvõtt =  2x30 min saatekirja alusel.
* Vastuvõtlule palume selga panna mugavad - venivad (sportlikud) riided.
* Vastuvõtule mitte ilmumisel on Füsioteraapiakeskusel õigus esitada kliendile arve 100% ulatuses vastavalt hinnakirjale. Ostetud Stebby pilet märgitakse sel juhul kasutatuks.
* Füsioteraapiakeskusesl on õigus esitada kliendile arve 100% ulatuses teenuse hinnast, kui klient tühistab broneeringu vähem kui 24 tundi enne vastuvõttu.
* Aja broneerimisel on nõutav märkida kontakt e-posti aadress ja -telefoni number. 
* Broneeringusse märgitakse vastuvõtule tuleva inimese Perekonnanimi; Eesnimi:

See Online Booking Page


Soovitame : võimalusel broneerige ühe ravikuuri raames uus aeg sama terapeudi vastuvõtule. Terapeudil on ülevaade Teie probleemidest ja võimetest ning saab efektiivsemalt jälgida ravi dünaamikat.