Laste füsioteraapia on teenus toetamaks ja arendamaks lapse arengut. Esimesel vastuvõtul hindab füsioterapeut lapse ealisele arengule omast liigutuslikku sooritusvõimet ning kõrvalekaldeid normsooritusest.

 Teraapia hõlmab nii manuaalseid võtteid  kui võimlemist. Laste füsioteraapia lõppeesmärgiks on saavutada lapse normaalne või võimalikult normilähedane areng, õpetada õigeid asendeid ja kõnnimustrit.

Väga oluline on ravi järjepidavus ning lapsevanema aktiivne osalus. Teenuse käigus nõustatakse ka lapsevanemat, et   õigeid võtteid igapäevaelus kasutada ning jälgida.