Beebide füsioteraapia

Beebide füsioteraapia on teenus toetamaks ja arendamaks lapse ealist iseseisvust. Esimesel vastuvõtul hindab füsioterapeut lapse ealisele arengule omast kognitiivset ja liigutuslikku sooritusvõimet ning kõrvalekaldeid normsooritusest.

 Teraapia hõlmab nii massaaži kui võimlemist. Võimlemine soodustab beebi eakohast kehalist arengut ning massaaž aitab hoida beebi lihased õiges toonuses. Beebide füsioteraapia lõppeesmärgiks on saavutada lapse normaalne või võimalikult normilähedane areng.

Väga oluline on ravi järjepidavus ning lapsevanema aktiivne osalus. Teenuse käigus nõustatakse lapsevanemat ja õpetakase õigeid võtteid beebiga kodus iseseisvaks harjutamiseks.